VALIKKO

Yrityksille

“Sovelsimme mallia avainhenkilön eläköitymisen yhteydessä ja hänenseuraajansa rekrytoinnissa.” (Sari Pousi-Heinonen, Kiertokapula Oy)

Hiljaisen tiedon yrityspalvelut

Jokaisella meistä on tiedostamatonta osaamista - hiljaista tietoa. Muutokset työelämässä ja suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ovat synnyttäneet tarpeen hiljaisen tiedon keräämiselle ja edelleen hyödyntämiselle. HL-conceptin kehittämän HiT-analyysin™ ja Työelämän arvotestin avulla päästään käsiksi yrityksen menestystekijöihin.

Palvelujemme avulla voidaan

 • siirtää eläkkeelle lähtevän työntekijän tai esim. väistyvän yrittäjän keskeinen osaaminen halutuille henkilöille ja vähentää näin henkilövaihdoksista aiheutuvia haittoja
 • kouluttaa uusi työntekijä nopeasti sisälle yrityksen toimintakulttuuriin
 • valita rekrytoinnissa yrityksen tarpeisiin parhaiten sopiva henkilö
 • rakentaa strategia yrityksen toiminnasta ja arvoista käsin
 • tehdä näkyväksi tiimien toiminnan menestystekijät ja jakaa hyvät käytänteet edelleen

Yrityskonsultaatio

HL-concept konsultaatiopalvelut räätälöidään aina yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Osaamistietokannan luominen yrityksen avainhenkilöistä.
 • Rekrytointipalvelut.
 • Ohjattu mentorointi uuden työntekijän sisääntulon nopeuttamiseksi.
 • Tiimien toiminnan kehittäminen.
 • Yrityksen strategiatyön ohjaus.
 • Työelämän arvotestiin pohjautuva organisaation toiminnan kehittäminen.

Laaja yritysyhteistyöverkosto mahdollistaa monipuolisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

“Sain irti monta asiaa hiljaisen tiedon konseptista.” (Nikke Keskinen, Hämeenlinnan kaupunki)

Yhteistyökumppanimme

Ota yhteyttä!

Helena Lehkonen
puh. 040 7166 769
[email protected]