VALIKKO

Työelämän arvotesti

HL-concept työelämän arvotesti tuo esille eri arvojen merkityksellisyyden sinulle työssäsi. Tulokset kuvastavat toisaalta työympäristössäsi ja toisaalta elinympäristössäsi Sinulle merkityksellisiä arvoja. Mitä arvokkaammasta asiasta itselle on kyse, sen innokkaammin motivoidumme tekemään töitä sen eteen. Palkintona on mielekkäältä tuntuva työ – positiivinen työnimu!

Omien arvojen ymmärtäminen lisää ymmärrystä siitä, mitkä asiat omalla kohdalla lisäävät työmotivaatiota ja työn mielekkyyttä. Samalla se auttaa myös ymmärtämään, miksi joku toinen ei innostu samoista työskentelytavoista kuin itse.

Tiimien toiminnassa omien ja toisten arvojen ymmärtäminen korostuu entisestään. On rikkaus, että meitä ihmisiä on moneen lähtöön. Tiimien rakentamisessa sopiva määrä eri arvopohjalla toimivia henkilöitä takaa parhaan lopputuloksen.